Reminiscens – Theehuis

2011
Twee installaties van spiegellatten
Grootte: 4.50m / 4.00m / 2.35m en 8.00m / 4.00m / 2.35m

Reminiscens: Terugdenken, het op een min of meer levendige en gevoelsgeladen wijze ophalen van en/of verwijlen bij herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden.

Het Museum herbergt voorwerpen uit de historie van Heerenveen en is gehuisvest in de Heerenveensche school met een tuin waar een oud theehuis staat.
De installatie is gemaakt in de binnentuin van het museum.
De spiegelbeeldige herhaling van het theehuis is als een optische illusie van de werkelijkheid.