Reminiscens – Ouderlijk huis

2011

Twee installaties van spiegellatten
Grootte: 4.50m / 4.00m / 2.35m en 8.00m / 4.00m / 2.35m

Reminiscens: Terugdenken, het op een min of meer levendige en gevoelsgeladen wijze ophalen van en/of verwijlen bij herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden.

Het Museum herbergt voorwerpen uit de historie van Heerenveen en is gehuisvest in de Heerenveensche school met een tuin waar een oud theehuis staat.
De installatie is geïnspireerd op het ouderlijk huis.
De installatie is gesitueerd in de tentoonstellingszalen in het museum. De installatie bestaat uit de contouren van de nagebouwde kamers van het ouderlijk huis van de kunstenaar.
De manier waarop de ruimten zijn gebouwd en de fysieke beleving ervan, refereren naar de ervaring van de grootte en de psychische beleving van de ruimten in een ouderlijk huis.