Het geluid van de windvlaag

2014
Materiaal: zand
Grootte: 8m x 4m

Ondertitel: Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waarin ze zich bevonden geheel vulde (Handelingen 1:2)

De installatie bestaat uit honderden eikenblaadjes van zand. Het is gemaakt in de kerk van Koekange in het kader van Feest van de Geest, een landelijk beeldend kunstproject in kerken, tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Inspiratiebron voor de installatie is mijn oma. Mijn oma komt uit de streek van Koekange en ging wellicht naar deze kerk. Ze liep elke dag vele kilometers naar school langs de weg met bomen en hun ruisende bladeren.

De andere inspiratiebron voor de installatie is de boomvorm van de zelfgemaakte preekstoel door de 15e dominee van de kerk.