De Bewegende Corridor

2010
Installatie van hout, spiegelglas, schroeven, lijm
Grootte: 10m lang, 2,50m hoog en 3,50 m breed

Inspiratie voor de installatie is het prachtige park Auxiliatrix waar de gebouwen van Zorggroep NoordLimburg omheen liggen.
De installatie is een nagebouwde gang uit het hoofdgebouw van de zorginstelling. De gang is verplaatst naar buiten.
Het geeft uitdrukking aan het verlangen om buiten te zijn.
De installatie is geplaatst op een plek op de oost-west lijn die de gang uit het hoofdgebouw volgt als de aarde ronddraait.
De installatie is een reflectie van een lichtbeeld van de gang. Als je in de installatie loopt, zie je aan alle kanten jezelf en het park weerspiegeld in de spiegels.
De installatie eindigt in een spiegel en is gebouwd als een gang die naar jezelf toe leidt. De installatie geeft een andere ervaring van de zichtbare ruimte en een gevoel van tijdelijkheid van het zijn op een plek.